Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

ĮŽANGA

 

Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) parengta lengvai suprantama kalba, kad Jūs galėtumėte suprasti, kas mes esame, kokius duomenis mes apie Jus renkame, kodėl juos renkame ir ką su jais darome.

 

Asmens duomenys (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, visų pirma, pagal identifikatorių, pvz.: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

 

Ši Privatumo politika gali būti bet kuriuo metu pakeista ar papildyta tam, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus ir kad Jums būtų suteikta aktuali informacija apie tai, kaip mes, kaip duomenų valdytojas, tvarkome Jūsų Asmens duomenis, Jums naudojantis UAB „Muzikinės mintys“, juridinio asmens kodas 304491012, veiklos vykdymo adresas Rūdninkų g. 20, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė), valdančios prekių ženklą VILNIUS JAZZ BAR, teikiamomis paslaugomis, produktais, interneto svetaine www.vilniusjazzbar.lt ar kitaip bendraujant su Bendrove.

 

Bendrovė rekomenduoja Jums skirti laiko susipažinti su šia Privatumo politika.

 

Jei nesutinkate su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti Bendrovei savo Asmens duomenų. Taip pat, jei tam tikrus Jūsų Asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo dėl Asmens duomenų tvarkymo pagrindu, bet kada galite tokį sutikimą atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

 

Ši Privatumo politika paaiškina, kaip Bendrovė renka ir naudoja Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs:

 • lankotės Bendrovės klientams skirtoje svetainėje www.vilniusjazzbar.lt, Bendrovės socialinių tinklų paskyrose arba naudojatės per jas teikiamomis paslaugomis;

 • lankotės Bendrovės valdomame salone „VILNIUS JAZZ BAR;

 • siekiate sudaryti ar sudarote sutartį su Bendrove (tik asmeniškai, tiek atstovaudamas juridinį asmenį);

 • sutinkate gauti Bendrovės siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus ar užsisakote Bendrovės naujienlaiškį;

 • teikiate Bendrovei savo prekes ar paslaugas, atstovaujate tai darančiam juridiniam asmeniui;

 • dalyvaujate Bendrovės organizuojamuose renginiuose, apklausose, konkursuose, akcijose;

 • kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su Bendrove kaip lankytojas, vartotojas, klientas, tiekėjas, juridinio asmens atstovas ar kitas asmuo, turintis su Bendrove vartojimo ar verslo santykių.

 

Už Bendrovės duomenų apsaugos įgyvendinimo politiką Bendrovėje atsakingo asmens kontaktiniai duomenys:

 • Deimantas Vainilka

 • Adresas: Rūdninkų g. 20, Vilnius, Lietuva arba

 • El. paštas: info@vilniusjazzbar.lt;

 • Telefonas: +37052610266.

 

 

 

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS BENDROVĖ RENKA

 

Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (lankytojas, klientas, vartotojas, tiekėjas ir t.t.) ir kaip su Bendrove bendraujate (gyvai, internetu, telefonu ir t.t.), Bendrovė gali tvarkyti skirtingus Jūsų Asmens duomenis.

 

Žemiau rasite Asmens duomenų, kuriuos mes galime rinkti, kategorijas:

 

Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė gauna tiesiogiai iš Jūsų:

 

Asmens duomenų kategorijos

 

Asmens duomenys

 

Asmens tapatybės nustatymo duomenys

 

Klientai: vardas, pavardė

 

Tiekėjai, partneriai: vardas, pavardė, asmens kodas, individualios veiklos pažymėjimo numeris, atstovaujamas juridinis asmuo, pareigos

Kontaktiniai duomenys

 

El. pašto adresas, telefono numeris, adresas

 

Paskyros informacija

Prisijungimo prie paskyros duomenys: vartotojo vardas, slaptažodis

 

Finansiniai duomenys

 

Duomenys, kurie nurodomi atsiskaitant su Bendrove atliekamuose mokėjimo pavedimuose (nurodymuose), banko sąskaitos duomenys, kiti duomenys, nurodomi Bendrovei išrašytose sąskaitose

 

Bet kokia kita informacija, kuria Jūs nusprendžiate laisvanoriškai pasidalinti su Bendrove

 

Atsiliepimai, nuomonės, komentarai, vertinimai, informacija, pateikta Jūsų Bendrovei teikiamuose atsiliepimuose, komentaruose, dokumentuose ir kita

 

Vaizdo duomenys

Jūsų atvaizdo duomenys, kuriuos Bendrovė gauna Jums lankantis bendrovės salone RŪDNINKŲ KNYGYNAS“, kur Bendrovė saugumo tikslais yra įrengusi vaizdo stebėjimo kameras

 

Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė renka automatiškai:

 

Jums lankantis ar naudojantis Bendrovės svetaine www.vilniusjazzbar.lt, socialinėmis paskyromis ar kita programine įranga, el. būdu užsisakant Bendrovės naujienlaiškius ar kitaip kontaktuojant su Bendrove skaitmeniniais kanalais, Bendrovė gali rinkti Jūsų Asmens duomenis automatiškai, t. y. Bendrovė gali rinkti informaciją, kurią Bendrovei siunčia Jūsų kompiuteris, mobilus telefonas, kitas galinis įrenginys ar kita prieigos priemonė, kiek tai numato galiojantys teisės aktai:

 

Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenys

 

Prietaiso duomenys

Modelis, tarptautinis mobiliojo ryšio įrangos identifikatoriaus (IMEI) numeris ir kiti unikalūs prietaisų identifikatoriai, aplinkos prieigos adresas (MAC) adresas, interneto protokolo (IP) adresas, operacinės sistemos versija ir prietaiso, kurį naudojate prisijungimui prie paslaugų, nustatymai

 

Veiksmų informacija

Naudojimosi Bendrovės skaitmeniniu kanalu ar gaminiu laikas ir trukmė

 

Vietos informacija

Jūsų faktinė buvimo vieta (nustatyta pagal Jūsų internetinio protokolo (IP) adresą ar kitas vietos nustatymo technologijas), apie kurią informacija gali būti renkama Jums pasirinkus su vieta susijusius gaminius ar nustatymus, pavyzdžiui per mūsų programinę įrangą

 

Kita informacija apie tai, kaip Jūs naudojatės Bendrovės skaitmeniniais kanalais ar gaminiais

Programinė įranga, kuria naudojatės, svetainės, kuriuose lankotės, nuorodos, kurias paspaudžiate Bendrovės siunčiamuose tiesioginės rinkodaros pranešimuose, judesio jutiklių duomenys

 

 

Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė gauna iš kitų šaltinių:

 

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, greta Jūsų pačių pateiktos informacijos, Bendrovės svetainės, socialinių paskyrų, programinės įrangos ir kitų skaitmeninių kanalų automatiškai surinktos informacijos, Bendrovė taip pat gali gauti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių, pvz., socialinių tinklų platformų, jei pasirenkate bendrauti su Bendrove naudodami savo socialinių tinklų paskyras; tokiu atveju, Bendrovė galės matyti tam tikrus duomenis iš Jūsų socialinio tinklo paskyros, įskaitant Jūsų asmeninės paskyros duomenis.

 

KAIP BENDROVĖ NAUDOJA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

 

Bendrovė renka bei tvarko Jūsų Asmens duomenis tik teisėtiems veiksmams savo verslo tikslais.

 

Bendrovė bet kuriuo atveju yra pasiryžusi užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė renka ir naudoja, būtų skirti ir tinkami tikslams, kuriems šie duomenys buvo gauti, ir tai nesudarytų grėsmės Jūsų privatumui.

 

Žemiau rasite sąrašą tikslų, kuriais Bendrovė gali naudoti Jūsų Asmens duomenis:

 

Tikslai

 

Duomenų tvarkymo veiksmai

Sutarčių sudarymas ir vykdymas, taip pat veiksmai, būtini atlikti iki sudarant sutartį

Tapatybės nustatymas, pateiktų duomenų sutikrinimas, užsakymų vykdymas, sąskaitų išrašymas, prekių ar paslaugų pristatymas, paslaugų pranešimai, įsiskolinimų valdymas

 

Klientų aptarnavimas

Pagalbos teikimas ryšių kanalais, pvz., klientui pateikus užklausą

 

Tiesioginė rinkodara

Bendravimo su vartotojais ir / arba klientais skatinimas, reklaminiai el. laiškai, kitokio pobūdžio pranešimai, rinkos tyrimai, prekių ir paslaugų pasiūlymų (pvz., Bendrovės svetainėje ar kitomis ryšio priemonėmis) pateikimas

 

Teisinių prievolių vykdymas

Asmens duomenų atskleidimas valdžios ar priežiūros institucijoms, vykdant teisės aktų įpareigojimus, teisėtus prašymus ar sudarytas sutartis, pareigų saugoti įrašus ir teikti pranešimus vykdymas, veiklos atitikties auditas, valstybiniai patikrinimai ir kiti reikalavimai iš valdžios institucijų ar tarnybų, teisinės procedūros, savo teisių gynimas ir veiksmai, susiję su bet kokiais vidiniais skundais ar pretenzijomis

 

Saugumo užtikrinimas

Siekdama užtikrinti savo turto, darbuotojų bei lankytojų saugumą, Bendrovė stebi salono RŪDNINKŲ KNYGYNAS“ patalpas, filmuodama jas viešose erdvėse matomose vietose įrengtomis vaizdo kameromis

 

Jeigu Bendrovė prašo Jūsų pateikti savo Asmens duomenis, bet Jūs pasirenkate jų nepateikti, kai kuriais atvejais Bendrovė negalės užtikrinti prekių, paslaugų teikimo, svetainės www.vilniusjazzbar.lt veikimo.

 

KOKIU TEISINIU PAGRINDU BENDROVĖ TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

 

Siekdama tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, Bendrovė gali vadovautis įvairiais teisiniais pagrindais, įskaitant šiuos:

 • Jūsų sutikimas. Jeigu Bendrovė remiasi Jūsų sutikimu kaip teisiniu pagrindu Jūsų Asmens duomenų tvarkymui, savo sutikimą galite bet kada atšaukti;

 • Būtinybė atlikti veiksmus iki sutarties sudarymo, sudaryti sutartį bei vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį;

 • Būtinybė vykdyti teisines priemones ir pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

 • Būtinybė saugoti Bendrovės teisėtus interesus;

 • Bet kokie kiti teisiniai pagrindai, kuriuos leidžia galiojantys teisės aktai.

 

TIESIOGINĖ RINKODARA

 

Jūsų Asmens duomenis (Jūsų pačių pateiktus, surinktus automatiškai ar gautus iš trečiųjų šalių) tiesioginei rinkodarai Bendrovė naudoja tik gavusi dėl Jūsų išankstinį laisva valia duotą sutikimą, kurį bet kada galite atšaukti, atsiųsdami mums el. laišką el. pašto adresu info@rudninkuknygynas.lt.

 

KAM BENDROVĖ TEIKIA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

 

Bendrovė neteikia Jūsų Asmens duomenų jokiems asmenims, išskyrus atskirus šioje Privatumo politikoje aprašytus atvejus.

 

Siekiant šioje Privatumo politikoje nurodytų Asmens duomenų tvarkymo tikslų ir jeigu tai yra būtina, Bendrovė gali atskleisti ar teikti Jūsų Asmens duomenis šiems asmenims:

 

Valstybės ir valdžios institucijoms: kai to reikalauja teisės aktai arba kai būtina ginti Bendrovės teises, Bendrovė gali pasidalinti Jūsų duomenimis su institucijomis, kurios prižiūri Bendrovės veiklą ar turi jurisdikciją jos atžvilgiu.

 

Duomenų tvarkytojams: Bendrovė turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis Bendrovės Asmens duomenų tvarkymui pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų Asmens duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu, pvz., tarnybinių stočių (serverių), virtualių debesų saugyklų nuomos paslaugas teikiančios bendrovės, IT paslaugas teikiančios bendrovės, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios bendrovės, rinkodaros paslaugas teikiančios bendrovės. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti mūsų tarpusavio sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.

 

Trečiosioms šalims, padedančioms Bendrovei teikti paslaugas: Bendrovė turi teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis Bendrovės veiklos vykdymui pasitelktiems tretiesiems asmenims, kurie nors ir nėra duomenų tvarkytojais, teikia paslaugas Bendrovei, kurių teikimui tam tikrais atvejais reikia atskleisti Jūsų Asmens duomenis, pvz., finansų įstaigos, skolų išieškojimo bendrovės, kurjerių, prekių pristatymo tarnybos ir kita. Bendrovė imasi visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad ir Bendrovės pasitelkti tretieji asmenys būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.

 

Trečiosioms šalims, kiek tai susiję su sandoriais dėl verslo: Bendrovė taip pat gali pasidalinti Jūsų duomenimis atlikdami sandorius dėl verslo, pvz., verslo ar verslo dalies pardavimas kitai bendrovei, bet kokia reorganizacija, susijungimas, bendros įmonės steigimas arba kitoks Bendrovės verslo, turto, ar akcijų perdavimas (taip pat ir susijęs su bankrotu ar bet kokia panašia procedūra). Bendrovė užtikrina, kad tokiu atveju būtų išlaikytas duomenų konfidencialumas.

 

Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas: Bendrovė turi teisę teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, laiku ir tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimus. Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis teisės aktuose numatytų sąlygų, prieš tai duomenų subjektui pateikus rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus.

 

KADA BENDROVĖ PERDUODA JŪSŲ ASMENS DUOMENIS Į UŽSIENĮ

 

Jūsų Asmens duomenys gali būti tvarkomi už valstybės, kurioje gyvenate, ribų, jei tai yra būtina siekiant tikslų, aprašytų šioje Privatumo politikoje.

 

Jeigu esate valstybėje, kuri yra Europos Ekonominės Erdvės narė, Bendrovė gali perduoti Jūsų duomenis valstybėms už Europos Ekonominės Erdvės ribų. Kai kurias šių valstybių Europos Komisija pripažįsta kaip užtikrinančias pakankamą Asmens duomenų apsaugos lygį. Kai duomenys perduodami iš Europos Ekonominės Erdvės į kitas valstybes, kurių Europos Komisija nepripažįsta kaip užtikrinančiomis pakankamą Asmens duomenų apsaugos lygį, Bendrovė imasi tinkamų priemonių Jūsų Asmens duomenims apsaugoti, pvz., organizacinių ir teisinių priemonių (įmonėms privalomų taisyklių ir Europos Komisijos patvirtintų standartinių duomenų perdavimo sutarčių sąlygų). Šių priemonių kopiją galite gauti susisiekę su už Bendrovės duomenų apsaugą atsakingu asmeniu aukščiau nurodytais kontaktais.

 

KIEK LAIKO BENDROVĖ SAUGO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

 

Jūsų Asmens duomenis Bendrovė saugo laikotarpį, reikalingą įgyvendinti tikslams, kuriems jie ir buvo surinkti (šių tikslų detalus aprašymas pateikiamas aukščiau esančiame skyriuje “Kaip Bendrovė naudoja Jūsų Asmens duomenis”). Prašome atkreipti dėmesį, kad tam tikrais atvejais įstatymai reikalauja arba leidžia laikyti duomenis ilgesnį laikotarpį.

 

Kriterijai, kuriuos Bendrovė naudoja Asmens duomenų laikymo laikotarpiui nustatyti, be kita ko, apima toliau nurodytus:

 • Kaip ilgai bus reikalingi duomenys, kad Bendrovė galėtų teikti Jums savo paslaugas, prekes arba vykdyti savo veiklą?

 • Ar turite Bendrovės svetainės paskyrą? Tokiu atveju Bendrovė laikys Jūsų duomenis kol Jūsų paskyra bus aktyvi arba kol Bendrovė turės teikti Jums paslaugas.

 • Ar Bendrovė yra teisiškai, sutartimi ar panašiai įpareigota saugoti Jūsų duomenis? Pavyzdžiui, mums gali būti privalomi atitinkamos valstybės teisės aktuose įtvirtinti įpareigojimai dėl duomenų saugojimo terminų, valdžios įstaigų nurodymai saugoti tam tikrus duomenis arba duomenis mums bus būtina saugoti teisių gynimo tikslais.

 

Pavyzdžiui, Asmens duomenis, kurie yra reikalingi Jūsų su Bendrove sudarytų sutarčių tinkama vykdymui, Bendrovė saugo visu sutarties galiojimo laikotarpiu bei ne ilgiau nei 3 metus po sutarties pasibaigimo dienos, duomenis, Jūsų paskyros duomenis Bendrovė saugo visą laiką, kol Jūs turite aktyvią paskyra ir 3 metus po jos panaikinimo, tiesioginei rinkodarai naudojamus Asmens duomenis Bendrovė saugo ne ilgiau nei 5 metus nuo Jūsų sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros gavimo dienos ir panašiai.

 

KAIP BENDROVĖ UŽTIKRINA JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ

 

Siekdama apsaugoti Jūsų duomenis, Bendrovė imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą Bendrovės paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų Asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.

 

Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, Bendrovė yra įsidiegusi technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų. 

 

KOKIOS YRA JŪSŲ PAREIGOS

 

Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis Bendrovei pateikiate, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio Asmens duomenų pateikimo.

 

KOKIAS TEISES JŪS, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTAS, TURITE

 

Bendrovė siekia Jums suteikti galimybę susipažinti su Jūsų duomenimis.

 

Jūs visuomet galite susisiekti su Bendrove, jeigu norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, be kita ko:

 • Teisę būti informuotam apie Bendrovės atliekamą duomenų tvarkymą: gauti informaciją apie tvarkomus Asmens duomenis, Asmens duomenų šaltinius, Asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, Asmens duomenų saugojimo laikotarpį bei asmenis, su kuriais Bendrovė dalijasi Jūsų Asmens duomenimis, duomenų subjekto teises, galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei taikoma, informaciją apie automatinio sprendimų priėmimo (įskaitant profiliavimą) egzistavimą, taikomas Asmens duomenų apsaugos priemones;

 • Teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis: gauti informaciją, ar Bendrovė tvarko Jūsų Asmens duomenis, jei taip, gauti jų kopiją, gauti kitą susijusią informaciją;

 • Teisę prašyti ištaisyti Bendrovės tvarkomus Jūsų Asmens duomenis: teisę ištaisyti netikslius duomenis ar papildyti duomenis, jei jie nėra pilni. Tokiu atveju mums gali prireikti patikrinti Jūsų naujai pateikiamus duomenis;

 • Teisę prašyti ištrinti duomenis: teisę reikalauti „būti pamirštam“, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų Asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenis ištrinti privalome įgyvendindami mums taikomas teisines prievoles arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Atkreipiame dėmesį, kad esant teisėtoms priežastims ne visada galėsime šią Jūsų teisę įgyvendinti, pavyzdžiui, saugoti Jūsų Asmens duomenis tam tikrą laikotarpį galime būti įpareigoti teisės aktų. Tokios teisėtos priežastys Jums bus nurodytos kreipiantis dėl teisės „būti pamirštam“ įgyvendinimo;

 • Teisę apriboti duomenų tvarkymą: teisę riboti mūsų atliekamą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ir mes atliekame su tuo susijusį patikrinimą, Jūsų Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis;

 • Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui: teisę prieštarauti, kad tvarkytume Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teisę prieštarauti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi visuomenės interesais ar teisėtais Bendrovės interesais, nebent šie interesai yra viršesni už Jūsų priežastis;

 • Teisę į duomenų perkeliamumą: teisę gauti Jūsų mums pateiktus Asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Jūsų Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar mūsų tarpusavio sutartimi ir Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.

 

Bendrovė įsipareigoja dėti visas pastangas, kad laiku ir nemokamai atsilieptų į Jūsų prašymus, išskyrus atvejus, kai tam reikia neproporcingai didelių pastangų. Bendrovė gali paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai.

 

Tam tikrais atvejais, prieš pradėdama vykdyti Jūsų prašymą, Bendrovė gali paprašyti Jūsų patvirtinti savo tapatybę. To prašysime saugumo sumetimais, kad Jūsų Asmens duomenys nebūtų atskleisti asmenims, neturintiems tokios teisės.

 

SKUNDAI

 

Jeigu Jūsų netenkina gautas atsakymas dėl Jūsų teisių įgyvendinimo arba manote, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkome neteisėtai, visada galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar, jei taikoma, kitai kompetentingai institucijai.

 

Vis tik, mes būtume dėkingi už suteiktą galimybę išspręsti Jūsų skundą iki Jums kreipiantis į priežiūros instituciją, tad prašytume, esant bet kokiam nusiskundimui, visų pirma kreiptis į mus, atsiųsdami mums el. laišką el. pašto adresu info@rudninkuknygynas.lt.

 

KAIP BENDROVĖ NAUDOJA SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS

 

Bendrovės svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos svetainės vartotojų kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų Bendrovės svetainės lankytojų. Slapukų surinkta informacija leidžia Bendrovei užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau. Bendrovė naudoja slapukus informacijos srautų analizei, paslaugų, turinio ir reklamos pritaikymui konkretiems tikslams, reklamos veiksmingumo įvertinimui atlikti, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti.

 

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

 

Bendrovė naudoja žemiau nurodytas slapukų kategorijas:

 

Griežtai privalomi slapukai: slapukai būtini sistemos veikimui užtikrinti. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai leidžia mums nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos. Jei registruotas vartotojas atsisako šių slapukų, jis gali nebematyti viso sistemos turinio.

 

Veikimą gerinantys slapukai: slapukai, leidžiantys analizuoti, kaip vartotojai naudojasi sistema, ir stebėti sistemos darbą. Tai leidžia Bendrovei pasirinkti tinkamus pasiūlymus ir greitai nustatyti bei pašalinti bet kokias problemas, taip užtikrinant aukštą naršymo kokybę. Pavyzdžiui, našumo slapukai leidžia sekti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir nustatyti, kodėl kai kuriuose puslapiuose rodomi klaidos pranešimai.

 

Tiksliniai slapukai: Bendrovė gali naudoti slapukus, kad vartotojams būtų rodomos reklamos, kuriuose reklamuojami Bendrovės gaminiai, dominantys konkrečius vartotojus.

 

Google Analytics“: Bendrovė naudoja „Google Analytics“, kad suprastų lankytojų elgseną Bendrovės interneto svetainėje ir mobiliosiose programėlėse. Tai reiškia, kad kai lankotės Bendrovės svetainėje arba naudojatės bet kuria iš Bendrovės mobiliųjų programėlių, Jūsų naršyklė automatiškai siunčia tam tikrą informaciją „Google“. Pavyzdžiui, puslapio, kuriame lankotės interneto adresą ir Jūsų IP adresą. Daugiau išsamios informacijos apie tai, kaip „Google“ technologijos renka ir apdoroja duomenis, rasite šioje nuorodoje: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

 

Jei nenorite, kad „Google Analytics“ būtų naudojamas Jūsų naršyklėje, galite įdiegti „Google Analytics“ naršyklės priedą. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ ir „Google“ Privatumo politiką galite rasti: https://policies.google.com/privacy.

 

Slapuko pobūdis

Slapukų pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Galiojimo laikas

Griežtai privalomi slapukai

_RequestVerificationToken

Šie slapukai leidžia nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos.

Naršymo metu

Nop.customer

Šie slapukai leidžia nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos.

1 metai

Veikimą gerinantys slapukai

_utm.gif

Google Analytics slapukai, leidžiantis nustatyti vartotojo naudojamą naršyklę.

Naršymo metu

_utma

Šie slapukai renka duomenis apie tai, kiek kartų vartotojas naršė puslapyje.

2 metai

_utmb

Šie slapukai registruoja laiko žymas, kada vartotojas pradėjo naršyti puslapyje. Naudojamas Google Analytics sužinoti, kokia yra naršymo trukmė.

Naršymo metu

_utmc

Šie slapukai registruoja laiko žymas, kada vartotojas baigė naršyti puslapyje. Naudojamas Google Analytics sužinoti, kokia yra naršymo trukmė.

Naršymo metu

_utmt

Šie slapukai užtikrina tinkamą serverio veikimo greitį

Naršymo metu

_utmz

Šie slapukai renka duomenis apie tai, kaip vartotojas pateko į puslapį, kokią naršyklę naudojo, kokias nuorodas paspaudė ir kokios buvo paieškos sąlygos. Naudojamas Google Analytics.

6 mėnesiai

_dc_gtm_UA-#

Šie slapukai nauojami užtikrinti Google Analytics sistemos veikimą.

Naršymo metu

_gid

Šie slapukai registruoja unikalius vartotojus tam, kad būtų generuojama informacija, kaip vartotojai naudoja puslapį.

Naršymo metu

_ga

Šie slapukai registruoja unikalius vartotojus tam, kad būtų generuojama informacija, kaip vartotojai naudoja puslapį.

2 metai

collect

Šie slapukai apjungia Google Analytics informaciją ir susistemina vartotojo elgseną puslapyje naršymo metu.

Naršymo metu

Tiksliniai slapukai

r/collect

Šie slapukai siunčia duomenis apie vartotojo elgseną puslapyje naršymo metu į Google Analytics.

Naršymo metu

 

AR BENDROVĖ RENKA DUOMENIS IŠ VAIKŲ

 

Bendrovė tikslingai nerenka jokios informacijos iš vaikų iki 14 metų amžiaus.

 

Speciali pastaba vaikams iki 14 metų: jeigu esate jaunesni nei 14 metų, Bendrovė pataria prieš pateikiant Bendrovei savo duomenis pasitarti su tėvais ar globėjais ir gauti jų sutikimą.

 

Speciali pastaba vaikų, jaunesnių nei 14 metų, tėvams: rekomenduojame tikrinti ir stebėti, kaip Jūsų vaikai naudoja Bendrovės gaminius, sistemas, paslaugas, programinę įrangą (įskaitant svetaines ir kitus skaitmeninius kanalus), kad įsitikintumėte, jog Jūsų vaikas nepateikia Bendrovei Asmens duomenų neatsiklausęs Jūsų leidimo.

 

KADA ATNAUJINAMA PRIVATUMO POLITIKA

 

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, Bendrovei gali prireikti atnaujinti šią Privatumo politiką. Dėl šios priežasties Bendrovė rekomenduoja Jums periodiškai apsilankyti Bendrovės interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šios Privatumo politikos versiją.

 

Jei Bendrovė atliks esminius šios Privatumo politikos pakeitimus, apie tai Bendrovė iš anksto informuos, paskelbdama pranešimą Bendrovės interneto svetainėje.